Dětský fotbal nezná hranic I

Chlumecká sportovní, díky podpoře Euroregionu Labe a čerpání dotace na přeshraniční spolupráci, uspořádala první mezinárodní mládežnický turnaj v Chlumci „O pohár města Chlumec“. Turnaj se uskutečnil na hlavním fotbalovém hřišti mimo jiné za účasti dvou týmů z Německa. Atmosféra byla báječná nejen díky samotným fotbalistům, kteří všichni bojovali za svá města, ale i díky rodičům, kteří děti doprovázeli. Nakonec si putovní pohár odvezl tým z partnerského německého města Donína, který vyhrál všechny zápasy. Domácí družstvo Chlumecké sportovní skončilo na druhém místě před Hostomicemi a dalším městem z Německa Bad Gottleuba.

Obrovský dík patří radním města Chlumce, jmenovitě pánům Špičkovi, Relligovi a Vodňanskému, bez kterých by se turnaj nemohl uskutečnit. Jen díky jejich osobnímu nasazení jsme mohli převézt fotbalové branky z Přestanova, kde nám je půjčili, na rozdíl od představitelů TJ Chlumec, kteří nám je na dětský turnaj bohužel nezapůjčili.

Děkujeme také Chlumecké alternativě za zapůjčení velkého stanu na občerstvení a všem našim skvělým rodičům, kteří bez remcání a s dobrou náladou pomohli v zázemí turnaje se vším, s čím bylo pomoci potřeba.

Už nyní se těšíme na další ročník a věříme, že jsme tak založili tradici, která bude mít dlouhého trvání, protože vidět zápal a radost dětí z pohybu a fotbalu, to je opravdu jeden z nejkrásnějších pohledů.

Jaroslav Stibor, předseda klubu

Náš team
1. místo team z Německa
Zastupitelé města